Coronavirus maatregel

Geachte relatie,

Ondertussen is het Coronavirus een Pandemie geworden. We hebben ons tot op heden gehouden aan de voorschriften van het RIVM maar ter bescherming van onze medewerkers zijn we genoodzaakt deze voorschriften fors op te schalen. Zonder onze medewerkers kunnen wij u immers niet de gewenste performance bieden. In het kader van een goede samenwerking tussen Elektrakeur en haar partners informeren wij u over de essentiële extra maatregelen die wij hebben genomen in verband met het Coronavirus.

Op ons kantoor in Venhuizen:

Houden we geen collectieve pauzes en haalt iedereen zijn eigen koffie;

-Hanteren we de hygiëneregels als regelmatig handen wassen en hoesten in de elleboog;

-Gaat iedereen met klachten naar huis;

-Vergaderen we niet of nauwelijks en houden minstens 2m afstand;

-Motiveren we thuiswerken maximaal;

-Afspraken met externe personen vinden zoveel mogelijk plaats via online communicatiemiddelen zoals skype;

-Houden we alle werkplekken extra schoon en hygiënisch;

Bovenstaande is slechts een greep uit de maatregelen.

Gezondheid en veiligheid boven alles:

Onze Inspecteurs en medewerkers die op externe locaties hun arbeid moeten verrichten hebben ook de opdracht om direct contact te vermijden en een afstand van 2 meter in acht te nemen ten opzichte van andere personen. In situaties waarbij zij deze regels niet kunnen volgen mogen zij de inspectie werkzaamheden stopzetten.

Uw bijdrage

Wij vragen u zorg te dragen voor een schone en veilige werkomgeving voor onze inspecteurs. Belangrijkste voorwaarde is dat zij op minimaal 2 meter afstand van anderen kunnen werken. Verder stellen wij het prijs dat u onze medewerkers een schone sanitaire en /of pauze gelegenheid biedt zodat zij aan de voorgeschreven hygiënevoorschriften kunnen voldoen. Onze mensen is gevraagd melding te doen indien dit niet het geval is zodat wij in overleg met u voor verbetering kunnen zorgen of anders moeten besluiten.

Inspectie planning aanvraag en opdrachten:

Als gevolg van deze maatregelen zullen onze inspecties met een minimale periode van twee weken opschuiven. Afhankelijk van de maatregelen die dan gelden zullen wij de inspecties hervatten. Wij zullen ons best doen de inspecties zo snel mogelijk uit te voeren zodat er de vertraging zo beperkt als mogelijk blijft. Voor zover nodig verzoeken wij u met uw verzekeringsmaatschappij contact op te nemen zodat er geen problemen ontstaan met de dekking van uw objecten/opstallen.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl