NEN1010 Inspectie

Inspectie voor nieuwe elektrische installaties

WAAROM EEN NEN1010 INSPECTIE?

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN1010 dé norm. De inspectie toetst bij oplevering van projecten op wettelijk vastgelegde veiligheid bepalingen. Ook toepasbaar bij uitbreiding en aanpassing van vaste installaties. De NEN1010 Inspectie wordt uitgevoerd in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Elektrakeur inspecteert vaste installaties in bedrijfspanden en op bedrijventerreinen.

ELEKTRAKEUR VOERT BIJVOORBEELD DE NEN1010 INSPECTIE UIT VOOR:

 1. bedrijfspanden
 2. bedrijventerreinen
 3. ruimtes en terrein bestemd voor de agrarische industrie (landbouw, tuinbouw, veeteelt)
 4. caravans, campings en recreatieterreinen
 5. bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties
 6. jachthavens

WAAROM INSPECTEREN?

Elke Nederlandse elektrische installatie hoort conform de NEN1010 te worden opgeleverd.

Een inspectie bestaat uit:

 1. Controle van de installatietekeningen
 2. Visuele inspectie van de installatie
 3. Diverse metingen: isolatieweerstand, Aardcircuit impedantie, impedantie foutstroom, aanspreekstroom en, aanspreektijd van de aardlekbeveiliging
 4. Rapportage

HET INSPECTIERAPPORT BESTAAT UIT:

 1. een goed onderbouwd oordeel over de installatie
 2. vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties
 3. een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid
 4. bepalen van de inspectiefrequentie

BINNEN WELK TERMIJN (NIEUWE) INSPECTIE?

Een vaste elektrische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Dit varieert van 1 x per jaar in een risicovolle en vochtige (industriële) omgeving tot 1 x per 5 jaar in bijvoorbeeld kantooromgeving. Een praktisch puntensysteem binnen de NEN 3140 geeft aan hoe vaak uw specifieke installatie(s) moet worden nagekeken.

HERSTELVERKLARING VAN VEILIGHEID

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden door de installateur heeft u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw vaste elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.


Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl