Over Elektrakeur

Elektrakeur: inspectie- en keuringsdienst voor vaste elektrische installaties

Regelmatige inspectie van uw vaste elektrische installaties is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook pure noodzaak, om brand en letsel in uw werkomgeving te voorkomen. Elektrakeur neemt bedrijven die met elektrische laagspanningsinstallaties, machines en apparaten werken, deze zorg voor een groot deel uit handen. We werken met namen voor de agrarische sector en de utiliteitsmarkt. We voeren diverse periodieke inspecties uit, passend bij uw branche.

RAPPORTAGE EN HERSTELWERKZAAMHEDEN

Onze inspecties toetsen of uw vaste installaties voldoen aan de eisen van de Arbowet en/of de verzekeringsmaatschappij. Na inspectie ontvangt u van ons een rapportage omtrent eventuele gewenste aanpassingen en inspectiefrequentie

ONZE PROFESSIONEEL OPGELEIDE INSPECTEURS VOEREN DE VOLGENDE INSPECTIES UIT

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl