Koggeweg 63, 1607 MT Hem
Koggeweg 63, 1607 MT Hem
Vragen
Welke inspecties verricht Elektrakeur?
De core business van Elektrakeur is het verrichten van SCIOS gerelateerde inspecties, welke aan de wet- en regelgeving en eisen van verzekeringsinstellingen voldoen. Elektrakeur is een volledig gecertificeerd bedrijf en werkt samen met gediplomeerde inspecteurs. Samen met onze inspecteurs verrichten wij onderstaande inspecties: SCIOS Scope 8 op basis van NEN 3140 (ARBO / Veiligheid) Deze inspectie wordt conform de NEN 3140 uitgevoerd. Tijdens de inspectie wordt de elektrische laagspanningsinstallatie geïnspecteerd om de kans op brand of elektrische schok te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de wettelijke zorgplicht na te komen op gebied van ARBO en veiligheid. SCIOS Scope 10 / NTA 8220 (Brandrisico) Deze inspectie richt zich op het beoordelen van brandrisico van het elektrisch materieel. Tijdens de inspectie wordt het elektrisch materieel beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect om brand te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling. SCIOS Scope 12 (Zonnestroominstallaties) Deze inspectie richt zich op het inspecteren van de zonnestroominstallatie. Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of de installatie goed functioneert, veilig is en of deze is geïnstalleerd volgens de voorschriften zodat brand kan worden voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling.
Hoeveel kost een inspectie bij Elektrakeur?
De prijzen zijn verschillend en onderstaand lichten wij toe hoe de prijsvorming tot stand wordt gebracht. SCIOS Scope 8 op basis van NEN 3140 De prijs voor een SCIOS Scope 8 op basis van NEN 3140 inspectie is afhankelijk van de hoofdactiviteit van het bedrijf, het aantal verdeelinrichtingen, het bruto vloeroppervlak en de locatie van het bedrijf. U kunt deze gegevens aan ons overhandigen door het intakeformulier in te vullen via: https://www.elektrakeur.nl/offerteaanvraag Wij zorgen er voor dat u een offerte ontvangt met daarin de prijs en leveringsvoorwaarden. Daarnaast wordt er een inspectieplan meegestuurd, waarin het gehele (inspectie) traject wordt toegelicht. SCIOS Scope 10 / NTA 8220 De prijs voor een SCIOS Scope 10 inspectie is afhankelijk van de hoofdactiviteit van het bedrijf, het aantal verdeelinrichtingen, het bruto vloeroppervlak en de locatie van het bedrijf. U kunt deze gegevens aan ons overhandigen door het intakeformulier in te vullen via: https://www.elektrakeur.nl/offerteaanvraag Wij zorgen er voor dat u een offerte ontvangt met daarin de prijs en leveringsvoorwaarden. Daarnaast wordt er een inspectieplan meegestuurd, waarin het gehele (inspectie) traject wordt toegelicht. SCIOS Scope 12 De prijs voor een SCIOS Scope 12 inspectie is afhankelijk van het aantal zonnepanelen, omvormers en de bereikbaarheid van de installatie. U kunt deze gegevens aan ons overhandigen door het intakeformulier in te vullen via: https://www.elektrakeur.nl/offerteaanvraag Wij zorgen er voor dat u een offerte ontvangt met daarin de prijs en leveringsvoorwaarden. Daarnaast wordt er een inspectieplan meegestuurd, waarin het gehele (inspectie) traject wordt toegelicht.
Zoekt Elektrakeur nog collega's?
Vanwege toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een inspecteur die ons team komt versterken. Als inspecteur bij Elektrakeur heb je veel kennis van de NEN 1010, NEN 3140 en de SCIOS richtlijnen. Beschik jij over deze kennis? Dan is dit een hele mooie kans voor jou! Bij Elektrakeur kan je SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties uitvoeren. Mocht je niet beschikken over alle SCIOS certificaten, aarzel dan niet en neem contact op. Bij Elektrakeur is het mogelijk om cursussen te volgen.