Over Ons

Gediplomeerde
SCIOS inspecteurs

De core business van Elektrakeur is het verrichten van SCIOS gerelateerde inspecties, welke aan de wet- en regelgeving en eisen van verzekeringsinstellingen voldoen. Elektrakeur is een volledig gecertificeerd bedrijf en werkt samen met gediplomeerde inspecteurs. Samen met onze inspecteurs verrichten wij onderstaande inspecties in alle sectoren:

  • SCIOS Scope 8 (ARBO / Veiligheid)
    Deze inspectie wordt conform de NEN 3140 uitgevoerd. Tijdens de inspectie wordt de elektrische laagspanningsinstallatie geïnspecteerd om de kans op brand of elektrische schok te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de wettelijke zorgplicht na te komen op gebied van ARBO en veiligheid.

  • SCIOS Scope 10 (Brandrisico)
    Deze inspectie richt zich op het beoordelen van brandrisico van het elektrisch materieel. Tijdens de inspectie wordt het elektrisch materieel beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect om brand te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling.

  • SCIOS Scope 12 (Zonnestroominstallaties)
    Deze inspectie richt zich op het inspecteren van de zonnestroominstallatie. Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of de installatie goed functioneert, veilig is en of het is geïnstalleerd volgens de voorschriften. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling

Veiligheid, continuïteit en professionaliteit
Elektrakeur richt zich met deze inspecties op de veiligheid van uw medewerkers en de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie. Van elke inspectie wordt er één professioneel en overzichtelijk inspectierapport gemaakt, waarin alle aandachtpunten van de inspectie staan beschreven.

Onze medewerkers

Jaap Vlam

Directeur

Dave Hoogland

Projectmanager

Esther Laan

Secretarieel Medewerkster